Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Προσωπική Ιστοσελίδα

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ball_sgreen.gif

 

Εκθέτης

 

Φύλλα Μαθηματικής Παιδείας.

 

ball_sgreen.gif

 

Ο Εκθέτης είναι ένα φύλλο Μαθηματικής Παιδείας.

 

Διανέμεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αναπαραχθεί ελεύθερα.

 

Αποσκοπεί στην έκθεση μαθηματικών ιδεών και την επικοινωνία  με  απλό, άμεσο και μη τυπικό τρόπο.

 

Απευθύνεται πρωτίστως  σε όσους διδάσκουν Μαθηματικά  στα σχολεία.

 

Συνεργασίες μπορουν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην  διεύθυνση του επιμελητή

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

1) Oι συνεργασίες πρέπει: να είναι ενυπόγραφες (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, e-mail)

2) Oι συνεργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε LaTeX (ευκταίο) ή σε MSWord (για Windows XP ή προγενέστερο) ή σε πρόγραμμα αντίστοιχο με το Word (λ.χ Open Office).  

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το Word όλες οι εξισώσεις πρέπει να είναι γραμμένες με τον Equation Editor ή το MathType για να είναι δυνατή η μετατροπή τους σε LaTeX.

3) Αν υπάρχουν σχήματα-φωτογραφίες πρέπει να αποστέλλονται και χωριστά απο το κείμενο. Στην περίπτωση που τα σχήματα έχουν παραχθεί με κάποιο πρόγραμμα (λ.χ Geometer's Sketchpad, Geogebra, Cabri, WinPlot,  Corel κ.α.) θα ήταν χρήσιμη και η αποστολή των πρωτογενών αρχείων από τα οποία δημιουργήθηκαν τα σχήματα

4) Η αποστολή μιας συνεργασίας στον Εκθέτη προϋποθέτει ότι  το υλικό που περιέχει είναι  πνευματική ιδιοκτησία του συντάκτη της και ότι ο συντάκτης δηλώνει πως έχει όλα τα δικαιώματα copyright σε κείμενο, σχήματα και φωτογραφίες.

 

 

  

Φύλλο1

Φύλλο2

Φύλλο3

Φύλλο4

Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Μπάμπης Στεργίου

Ροδόλφος Μπόρης

Στράτος Μάκρας

H συναρτησιακή εξίσωση του Cauchy

Μερικά συμπεράσματα πάνω στα θεωρήματα μέσης τιμής του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού

Γεωμετρικές Συνθήκες Κυρτότητας

Ρητές Εφαπτομένες

Φύλλο 5

Φύλλο 6

Φύλλο 7

Φύλλο 8

Σπύρος Παναγιωτόπουλος

Ροδόλφος Μπόρης

Στράτος Μάκρας

Μανώλης Ζαμπετάκης

Στράτος Μάκρας

Το θεώρημα των εφαπτομένων χορδών

Πυθαγόρειες Τριάδες Ακεραίων

Hardy 31

Ποιοι φυσικοί αριθμοί γράφονται ως άθροισμα δυο, το πολύ, τετραγώνων ακεραίων αριθμών

Φύλλο 9

Φύλλο 10

Φύλλο 11

Φύλλο 12

Ροδόλφος Μπόρης

Μπάμπης Στεργίου

Γιάννης Θωμαΐδης

Mαίρη Ωρολογά

Οι συναρτήσεις της απλής αρμονικής ταλάντωσης

H Αρχική Συνάρτηση-

Αόριστο Ολοκλήρωμα

Ιστορικές, μαθηματικές και διδακτικές προεκτάσεις μιας άσκησης από την κλασική σχολική Άλγεβρα

Ρίζες πραγματικών αριθμών και η εξίσωση xv

 

Φύλλο 13

Φύλλο 14

 Φύλλο 15

 Φύλλο 16

Δημήτρης Ντρίζος

Μπάμπης Στεργίου

 Γιάννης Θωμαΐδης

 Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Μέγιστα και ελάχιστα ως εφαρμογή  της μεθόδου συμπλήρωσης τετραγώνου.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Εξισώσεις, Μέθοδοι - Σχόλια - Εφαρμογές

 Ιστορικά και διδακτικά σχόλια για ένα Βαβυλωνιακό πρόβλημα με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση στο www.mathematica.gr

 Μία Εισαγωγή στους Μιγαδικούς Αριθμούς.


Φύλλο 17Φύλλο 18Φύλλο 19Φύλλο 20
Βαγγέλης Μουρούκος,
Μπάμπης Στεργίου
 Γιάννης Θωμαΐδης,
Χρήστος Κυριαζής
Φάνης Μαργαρώνης
Μπάμπης Στεργίου
Μάκης Πολλάτος
Σύνολο τιμών συνάρτησης.
Η εύρεση και η σημασία του.
Μια μελέτη για το φαινόμενο
της ασκησιολογίας:
Η ανεξέλεγκτη δημιουργία ασκήσεων.
Τα δύο θεωρήματα αλλαγής μεταβλητής στο ορισμένο ολοκλήρωμα.
Προσεγγίζοντας διδακτικά το σχολικό βιβλίο της Γ' Λυκείου.
Ανισότητες στο Ολοκλήρωμα.

ball_sgreen.gif

Εκθετήριο:

Μαθηματικές Εργασίες κ.α.

ball_sgreen.gif

 

Στο Εκθετήριο παρουσιάζονται εργασίες που απευθύνονται, κυρίως, σε όσους διδάσκουν σε σχολεία. Κατά κανόνα πρόκειται για δουλειές μεγαλύτερης έκτασης ή διαφορετικής μορφής-είδους από αυτες που φιλοξενεί  ο Εκθέτης

 

Σπύρος Κλ. Καπελλίδης

Σπύρος Παναγιωτόπουλος

Ροδόλφος Μπόρης

 

Bασίλης Κακαβάς, Δημήτρης Κατσίποδας,

Περικλής Παντούλας, Κώστας Τηλέγραφος,

Παναγιώτης Χρονόπουλος

Σημειώσεις στη Θεωρία Συνόλων εκδ. 12/2015

Oι Aπολλώνιες κατασκευές ως τομές κωνικών με πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας.

Αναδρομικές ακολουθίες αν+1(αν)

Γ' Λυκείου:  Μία συλλογή ασκήσεων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης.

 

 

Ροδόλφος Μπόρης

Ροδόλφος Μπόρης

 Γιάννης Θωμαΐδης

 

Οι έννοιες sup, inf

Οι Ασκήσεις, Ανάλυση για την Γ΄Λυκείου

 Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδακτική τους.

Βασικοί άξονες το μαθήματος & Θέματα ερευνητικών εργασιών

 

 

 

Επιστροφή