Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Προσωπική Ιστοσελίδα 

ball_sgreen.gif

 

Peanut Software

 

ball_sgreen.gif

 

Το λογισμικό Ρeanut (http://math.exeter.edu/rparris/default.html) είναι ελεύθερο

λογισμικό για τα Μαθηματικά  που σχεδιάσθηκε από τον Richard Parris

ο οποίος είναι καθηγητής Μαθηματικών στην Phillips Exeter Academy των ΗΠΑ.

 Πρόκειται για μία συλλογή μεμονωμένων προγραμμάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα.

Αν και λιτά, εν τούτοις τα προγράμματα του Parris έχουν εκπληκτικές δυνατότητες  που δεν

συναντώνται ακόμη και σε βαριά εμπορικά πακέτα.

 

Richard Parris

Μπορεί κάποιος να κατεβάσει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει υπό μορφή εκτελέσιμου συμπιεσμένου αρχείου.

Τα προγράμματα Ρeanut  δεν απαιτούν εγκατάσταση.  Μπορούν να αποθηκευθούν σε ένα

οποιοδήποτε μεταφερόμενο αποθηκευτικό  μέσο και να τρέχουν σε οποιοδήποτε υπολογιστή.

Τα αρχεία βοηθείας είναι φτωχά και γενικά η μέχρι στιγμής υπάρχουσα τεκμηρίωση είναι μάλλον περιορισμένη.

Όμως η εκμάθηση τους, από ένα σημείο και μετά, μπορεί να γίνει με την αρχαιότερη μέθοδο μάθησης: τη δοκιμή-πλάνη.

Με λίγο πειραματισμό μπορεί κανέις να επιτύχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα κάνουν συνεχείς εκδόσεις πολλές φορές μέσα στο ίδιο έτος.

'Οσοι γράφουν στο LaTeX  θα βρούν πολύ χρήσιμη την δυνατότητα των WinPlot και WinGeom να παράγουν κώδικα PicTex.

Γραφικές παραστάσεις με το εξαιρετικό

πρόγραμμα WinPlot

Γεωμετρία με το αυστηρό αλλά ακριβέστατο

πρόγραμμα WinGeom.

Στατιστική με το WinStat

To παιγνίδι Life του Conway. Από τα πολλά

του προγράμματος WinArc

 

Κλασματοειδή (Fractal) με το WinFeed

Διακριτά Μαθηματικά με το WinDisc.

Μία από τις πολλές δυνατότητες του WinLab.

Ορίζουμε μία απεικόνιση του επιπέδου και

βρίσκουμε την εικόνα διαφόρων σχημάτων.

 

Το πρόγραμμα WinMat για πράξεις με πίνακες και

άλλες εργασίες Γραμμικής Άλγεβρας

 

 

Το πρόγραμμα WinCalc για δύσκολους

υπολογισμούς όπως η εύρεση των 62763

ψηφίων του 12345^12345

  Επιστροφή