Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Προσωπική Ιστοσελίδα

 

 

ball_sgreen.gif

 

H Geogebra

 

ball_sgreen.gif

 

 

Βραβευμένο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τον του Αυστριακό μαθηματικό Markus Hohenwarter ως βοήθημα για την

διδασκαλία των Μαθηματικών στα σχολεία. Πρόσφατα  έτυχε χορηγίας από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών,

την Αυστριακή κυβέρνηση και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ για την περαιτέρω

ανάπτυξή του.

Γύρω από την Geogebra έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη και δραστήρια κοινότητα μαθηματικών από όλο τον κόσμο.

Η Geogebra συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμμάτων δυναμικής γεωμετρίας (Geometer’s Sketchpad , Cabri, Cinderella,

EucliDraw, WinGeom) και προγραμμάτων γραφικών παραστάσεων (Graphmat, WinPlot). Παρέχει τη δυνατότητα

δημιουργίας δυναμικού φύλλου εργασίας σε μορφή ιστοσελίδας (html). Δημιουργεί γραφικά σε γλώσσα Postcript (eps)

αλλά αν τα γραφικά του εξαχθούν (με την εντολή Export) σε μορφή png μπορούν να εισαχθούν ως εικόνες σε έγγραφα του

Μicrosoft Word και άλλων εφαρμογών. Εξίσου καλά μπορούν να εισαχθούν με Αντιγραφή-Επικόλληση.

Markus Hohenwarter

Από την ιστοσελίδα της Geogebra μπορείτε να κατεβάσετε και την τελευταία δοκιμαστική έκδοση που περιλαμβάνει και μεταγλώττιση

στα Ελληνικά στην οποία συνέβαλαν οι:

 

Αθανάσιος Φεργαδιώτης (Ελλάδα)

Σπυρίδων Μαυρογιάννης (Ελλάδα)

Εμμανουήλ Κουτλής  (Ελλάδα)

Νικόλαος Μουσουλίδης (Κύπρος)

Μαρίνος Καραγιώργης (Κύπρος)

 

Ο Αθανάσιος Φεργαδιώτης έχει μεταφράσει, επιμεληθεί και την Ελληνική ιστοσελίδα της Geogebra (http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Greek)

την οποία έχει εμπλουτίσει με πολύ δικό του υλικό.

 


Το σχολικό έτος 2006-2007 ξεκίνησα μια προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών μου της B' Θετικής Κατεύθυνσης με την Geogebra . Πρόκειται για

ένα τμήμα  εργατικών και ικανών μαθητών με τους οποίους είχαμε κάνει και μία πρώτη γνωριμία με τους μιγαδικούς αριθμούς. Για να υποβοηθηθεί

αυτή η προσπάθεια συνέταξα τις παρακάτω σημειώσεις:

Μαθηματικά με την Geogebra  113 σελίδες, 06-12-2007, 3,6 Μb                                   

Στόχος των σημειώσεων είναι αφενός η γνωριμία με το πρόγραμμα καθαυτό και αφετέρου η γνωριμία με μερικές βασικές μαθηματικές έννοιες που

θα συναντήσουν στις σπουδές τους .

 


 

Στο ιστολόγιο του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Δημητρίου Ζαχαριάδη υπάρχει μία πολύ καλή σειρά μαθημάτων για την Geogebra

gray16_back.gifΕπιστροφή